Neizrečena istina o Zakonu Privlačenja

Da li je onda Bog proces, u stvari? – pita nas Neal Donalde Walsh. Energija privlačenja je deo većeg sistema uzroka i posledice u univerzumu. Jedan od velikih principa u životu, nije jedini. Ne poznajemo fiziku tako što znamo samo o gravitaciji. Kad shvatimo druge zakone univerzuma, i zakon privlačnosti počinje da radi za vas mnogo bolje. Tako da postoji 5 principa.

  1. Zakon privlačenja koji nam daje moć
  2. Zakon suprotnosti, koji nam ukazuje na mogućnosti
  3. Dar mudrosti, the gift of wisdom – koji nam daje razboritost kad se pojave suprotnosti
  4. Zakon radoznalosti, the law of wonder, koji nam daje maštovitost, imaginaciju
  5. i na kraju, prisutnost ciklusa koji nam otkriva večnost. I daje nam strpljenje.

 

Da li je onda Bog proces?
Život postaje izvanredna avantura kada upoznamo sve ove zakone. Sigurno će vam biti korisno da poslušate ovaj video.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.