fbpx

Šta je ta karma?

Reč karma je danas postala popularna, pogotovo u Rusiji nakon čitanja mojih knjiga. Pojavilo se veoma mnogo raznih „stručnjaka“ koji nude čišćenje karme, poboljšanje sudbine, otklanjanje vradžbina, i tako dalje. Ljudi u očajanju odvajaju veliki novac pokušavajući da reše svoje probleme, ali je rezultat uvek isti. Odgovor je jednostavan: ako se ne menjate, ako ne menjate svoj pogled na život, svoj karakter, svoj način života, nikakva gatara ni vračara vam neće rešiti nijedan problem, niti vam može pomoći.

Šta uopšte predstavlja „čišćenje karme“?

Karma je rezultat vašeg ponašanja u prošlosti. Vaše ponašanje u prošlosti, vaši preci, sve to predstavlja zbir vašeg ponašanja u sadašnjosti. Odnosno, kakva je vaša prošlost, tako se ponašate i osećate u sadašnjem trenutku. Vaš karakter je rezultat vašeg ponašanja u prošlosti, zatim ponašanja vaših roditelja, kao i toga kakvi ste bili u prošlom životu. To je opšti rezultat onoga što ste uradili, osećali i mislili. Zato, ako želite da promenite svoju sudbinu a da pritom ne menjate svoj karakter i shvatanje života – to je blefiranje.

I ma koliko vas stručnjaci uveravali u to da se vaša sudbina promenila, da ćete ozdraviti i da će kod vas sve biti dobro – posredi je samo još jedna varijanta uzimanja novca i ništa drugo.

S obzirom na to da savremena nauka ne razume šta je religija, ne zna šta je čovek, šta su svest i podsvest, a upravo se u oblasti podsvesti dešavaju sva ta čudesa o kojima pričamo, zbog toga se pojavljuje jako puno šarlatana, dolazi do profanacije i ljudi se gube u velikom broju knjiga, saveta i najraznovrsnijih informacija koje u suštini nisu realne, nego više liče na bajke i fantazije. Ovu oblast sam ispitivao prilično ozbiljno i mogu reći da je svako isceljenje, svaka promena sudbine prilično težak a ponekad i mučan proces, koji je uvek propraćen sposobnošću da se žrtvujemo, spremnošću da se menjamo, da budemo moralni, da pronađemo veru i brinemo o svojoj duši.

Čovek sa crnom dušom je neizlečiv jer je naša fizička bolest posledica bolesti duše. Bolest duše postepeno prelazi na naš duh, na našu sudbinu i na naše telo. Zato, ma kako pokušavali da ozdravimo fizički, ako nam duša ne ozdravlja, mi nemamo nikakve perspektive. Više od toga, mi možemo da poboljšamo fizičko stanje tako što ćemo premestiti problem na neki drugi organ. Čak i u slučaju uspešnog izlečenja možemo da premestimo probleme na mnogo dublji sloj duše, tj. na naše potomke. Moguće je, zaista, poboljšavanjem svog fizičkog stanja da pomoću magičnih načina u nekoj meri poboljšamo sudbinu, ali sve će to preći na našu decu i unučad. Za sve naše prestupe (s obzirom na to da smo svi jedno) odgovaraju naša deca i unučad. U početku mi premeštamo probleme a posle nam se oni vraćaju nazad. Postoji vreme kada se razbacuje kamenje, a postoji i vreme kada kamenje treba prikupljati.

Zato se pokušaj da prevarimo sudbinu, po pravilu, ničim dobrim ne završava. Mi možemo, kao lopov, da ostvarimo dobit u sadašnjosti, ali sutra ili prekosutra će nas stići neizbežna odmazda. Zato svima objašnjavam: ako želite da postignete rezultat, budite spremni na ozbiljan, komplikovan i težak rad. Budite spremni na mučnu transformaciju karaktera i ličnosti. Naučite da prevazilazite svoje želje i nagone, da ih obuzdavate. Naše želje i nagoni su bogatstvo, i mi moramo da ih realizujemo, ali moramo da se pridržavamo sistema prioriteta – prvo interesi duše, a tek potom interesi duha i tela.

S.N. Lazarev – predavanje Suština sistema br. 3
Preuzeto sa FB grupe

Leave a Reply

Your email address will not be published.