Greškom do uspeha

Negde sam pročitala da je u životu sve lekcija ili blagoslov. Verujem da je u životu sve blagoslov jer lekcija koju smo savladali postaje jedan veliki blagoslov. Zato je jako važno da sebi dozvolimo greške jer su one naši najveći učitelji, naše najveće lekcije, a samim tim i naši najveći blagoslovi.

Onaj koji nikad nije pogrešio nikada nije pokušao ništa novo. – Albert Einstein

Reč greška se uglavnom odnosi na nešto što je urađeno drugačije nego što bi trebalo, radnja koja krši propis, zapovest. Često se samo značenje reči izvodi iz sinonima kao što su slabost, nedostatak, izuzetak, izuzetnost…što bi značilo da je greška na neki način realnost koja nije u skladu sa očekivanjima, željama ili pak uverenjima. A često se nešto smatra greškom jer prosto i jednostavno nije društveno prihvatljivo, pa samim tim za mnoge nije lako shvatljivo. Da bismo mogli da rastemo, da se razvijamo i da učimo potrebno je da imamo slobodu da grešimo, da pokušavamo jer bez toga mi stojimo u mestu. Na taj način ne menjamo ništa pa se samim tim ni naš život ne menja, što baš i nije održivo jer je život konstantna promena. Život, kao i sve u njemu je sačinjen od ciklusa, promena…i baš ta promena je nešto najlepše u životu jer nam ona dopušta da se i mi menjama, da ispravljamo, sređujemo, dorađujemo i obrađujemo.

Čaroban primer kako iz greške može da nastane nešto korisno je Aleksandar Bel koga svi znamo kao izumitelja telefona. On je izumeo telefon zapravo greškom, pokušavajući da napravi slušni aparat. Zato je od ključne važnosti da prihvatimo svoje greške, da ih se ne plašimo jer što se više protiv njih borimo to ih više stvaramo.

Ništa nije skroz pogrešno u životu. Čak i sat koji ne radi uspe biti tačan dva puta dnevno. – Pualo Koeljo

Što više zakona i prvila imamo, to je manje slobode a samim tim i prostora za grešku, za učenje, za rast i napredovanje. Gandi je rekao da slobodu nije vredno ni imati ako ta sloboda ne uključuje i slobodu na pravljenje grešaka. Dajte sebi slobodu da grešite, prepoznajte greške i učite iz njih. Većina nas se plaši slobode jer ne zna šta bi sa njom radila. Predugo smo držani u strahu, okovani krivicom, da smo paralisani i pred samom mišlju da se slobodno krećemo. Sav taj grč proizilazi iz krivice koja stvara strah od toga da ne napravimo grešku. Onog trenutka kada prihvatimo realnost, kada ispred sebe jasno vidimo opcije, kada izaberemo jednu od njih i kada prihvatimo rezultat koji taj izbor sa sobom nosi, tek tada ćemo biti istinski slobodni jer ćemo tada ojačati našu slobodnu volju koja je srž nas samih. Budite hrabri da sebe izrazite jer biti hrabar znači prihvatiti strah. Slobodno izražavanje prelazi u razumevanje sebe i sveta oko sebe, a to razumevanje polako prerasta u čistu i iskrenu ljubav prema sebi i prema svetu.

GrehDuško Trifunović

Grešio sam mnogo, i sad mi je žao
i što nisam više, i što nisam luđe
jer, samo će gresi, kada budem pao
biti samo moji – sve je drugo tuđe.

Grešio sam mnogo, učio da stradam
leteo sam iznad vaše mere stroge
grešio sam, jesam, i još ću, bar se nadam
svojim divnim grehom da usrećim mnoge.

Grešio sam, priznajem, nisam bio cveće
grešio i za vas, koji niste smeli,
pa sad deo moga greha niko neće
a ne bih ga dao – ni kad biste hteli.

Svaki izbor čiji rezultat prihvatimo je ispravan jer se ispravnost ne meri rezultatom, već samim činom. I nije greh grešiti, greh je ne učiti iz svojih grešaka. Jer kad učimo iz svojih grešaka onda znamo bolje, a kada znamo bolje onda i radimo bolje. Dovoljno je samo da se vratimo u detinjstvo ili da pogledamo svoje dete. Deca svakoga dana prave greške ali baš zbog tih grešaka oni svakoga dana sve više i više rastu.

Bolje je napraviti grešku punom snagom svoga bića, nego pažljivo izbegavati greške bojažljiva duha. Odgovornost znači prepoznati i zadovoljstvo i cenu, izabrati na osnovu te spoznaje, a zatim živeti s tim izborom bez zabrinutosti. Dan Millman


Iz pera Ane Stambolić, www.virtualnoogledalo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.