Šta se dešava u telu ako nam nedostaje Šumanova rezonanca

Nemački fizičar W.O. Schumann sa Tehničkog Univerziteta u Minhenu je 1952. godine odlučio da pokuša da odgovori na pitanje da li Zemlja ima svoj puls tj. frekvenciju na kojoj vibrira. Njegovo istraživanje je počivalo na teoretskoj prepostavci da lopta unutar lopte stvara električnu struju. Zemlja je negativno naelektrisana, a jonosfera (sloj oko nje u atmosferi) pozitivno, pa se mora stvoriti električni naboj. On je frekvenciju ove struje izračunao kao 10 Hz. Kasnijim radovima ovaj broj korigovan je na 7,83 Hz. Ovaj broj se označava kao Šumanova rezonanca (ŠR) i potvrđena je od strane brojnih laboratorija. Zanimljivo je da je ovo frekvencija budističkog “om” u mantrama.

Frekvencija vibracije Zemlje je 10 do 11,5 Hz (kako je otkrio Tesla), a Šumanova rezonanca ne potiče iz Zemlje već je posledica interakcije magnentnog polja Zemlje i jonosfere (zračenja koje stiže sa Sunca).

Ova pojava nije izazvala nikakvo zanimanje nauke, sve dok doktor Anker Mueller nije slučajno naleteo na Šumanov rad. On je odmah primetio da je Šumanova rezonanca identična frekvenciji ljudskog mozga. Brojne elektroencefalografije pokazale su da je frekvencija magnentnog polja Zemlje u stvari frekvencija alfa talasa mozga čoveka. Međunarodna grupa od 104 naučnika potvrdila je zaključke ove studije. Zaključci su neverovatni. Ljudi su ne samo sinhronizovani međusobno unutar frekvencije Šumanove rezonance, već i sa samom Zemljom. Rezultati su objavljeni u International Journal of Environmental Research and Public Health.

Istraživanja profesora E. Jacobija sa Univerziteta u Dizeldorfu pokazala su da u odsustvo Šumanovih frekvencija nastaju fizički i mentalni problemi. Profesor R.Wever sa Max Planck Instituta Bihejvioralnu fiziologiju u Erling-Andechs proučavao je studente koji su četvrtoj nedelji živeli u bunkeru ispod Zemlje, potpuno izolovanom od magentnog polja Zemlje. Posle izvesnog perioda njihov dnevni ritam se poremetio, javili su se emotivni problemi i jake migrene. Potom im je vratio Šumanovu rezonancu od 7,83 Hz u okolinu i rezultati su bili zapanjujući – zdravsteno stanje studenata se brzo normalizovalo. Kosmonauti koji su boravili svemiru duže vremena, van magnentnog polja Zemlje, izgubili su oko 80% svoje koštane mase. Naučnik Michael Persinger je konstruisao aparat koji emituje magentno polje od 7,83 Hz u Međunardnoj svemirskoj stanici i promene na kostima su se izgubile.

https://luchat8.com/video/what-are-frequencies/

U zaključku pomenute internacionalne studije istaknuto je: “Ljudski regulatorni sistemi su dizajnirani da se adptiraju na dnevne i sezonske klimatske i geomagnetne varijaije, međutim nagli poremećaji solarne i geomagnetne aktivnosti remete ove mehanizme, dovodeći do pogoršavanja hroničnih bolesti, povećanja broja srčanih udara, miokarda, povećanog pritiska, epileptičnih napada”. Ljudske ćelije reaguju samo na frekvencije između 3 i 25 Hz (extra low frequency ELF), ostale frekvence nemaju nikakav uticaj na njih.

Efekat Šumanove rezonance na ljude

Profesor Montanjar pokazao je da DNK molekuli komuniciraju između sebe na Šumanovoj rezonanci. On je uklonio DNK koja se nalazila u epruveti, a potom je izložio Šumanovoj rezonanci od 7,83 Hz. U epruveti se iz vode pojavila nova DNK, identična onoj koja se tu nalazila pre uvođenja magentnih talasa. Implikacije ovog otkrića su fascinantne. Zemlja svojom frekvencijom utiče na nastanak i razvoj DNK, dakle života.

Već sam pominjao Global Coherence inicijativu, koja meri promene u magnentnom polju Zemlje i efekte na ljudsku populaciju. Posle mnogo godina stabilnih vibracija na 7,83, tokom juna 2014. godine ruski sistem za posmatranje svemira zabeležio je skok Šumanove rezonancije na 8.5 Hz. Ovakvo ubrzavanje nastavlja se sve do danas, sa rekordnom postignutim 1. januara 2017. godine, kada je frekvencija dostigla 36 Hz.

Da li se frekvencija Zemljine vibracije povećava i ako je tako, zašto? Posebno je zanimljivo kakav je efekat na ljudski mozak, ako znamo da su alfa talasi ljudskog mozga sinhronizovani na Šumanovu rezonancu. Alfa talasi su talasi relaksacije. Frekvencije koje su sada prisutne su više u opsegu beta talasa (talasi budnosti).

Duhovni ljudi smatraju da nas Zemlja budi. Budisti misle da su pulsacije Zemlje postavili Ancient Ones da spreče primordijalno sećanje na poreklo ljudi. Povećanje frekvencije po nekim budistima znači buđenje i podizanje vela sa tajne stvaranja čoveka.

Šta god da je objašnjenje, adaptacija na nove frekvencije kod će mnogih izazvati bezvoljnostdepresijuvrtoglavice.

O mogućim objašnjenjima efekata ubrzavanja Šumanove rezonance, pogledajte video ispod.

Mi se bukvalno kupamo u moru prirodnih niskofrekventnih elektromagentnih polja, od rođenja do smrti. Naš mozak je i sam elektromagentni sistem sinhronizovan na Šumanovu rezonancu.

Još je Blackman (1990) utvrdio da spoljna elektromagnetna polja niskih frekvencija menjaju ulazak kalcijuma u neurone, menjajući njihovo funkcionisanje. Stabilna sinhronizacija elektromagentnog polja mozga leži u osnovi razmišljanja, učenja, emocija i inteligencije.

Važno je napomenti da je frevencija rada hipokampusa (gde se nalaze centri za učenje), upravo 7,83 Hz. Ćelije reaguju na frekvencije u opsegu Šumanove rezonance, ignorišući sve druge. Mi u svojim neuronima imamo prijemnike ovih signala i oni čine da smo u sinhronizaciji sa prirodnim ritmom Zemlje. Ovaj ritam povremeno remete erupcije sa Suncem, ali je mnogo opasniji uticaj elektrosmoga koji se danas stvara (bežične mreže, radiotalasi). 


Jedan od ključnih organa u reakciji na magnetna polja je jasno pinealna žlezda (ili epifiza). Razlog leži u prisustvu piezoelektričnih kristala u njoj, koji reaguju na magnentna polja. Veliki kristali hidroksipatita koji su prvi pronađeni, nisu dali odgovor na elektromagnentna svojstva epifize. Međutim, otkriće mikrokristala kalcita (koji imaju piezoelektrična svojstva i kompleksnu strukturu) daje odgovor koji deo mozga reaguje najviše na promene magnentnog polja. Pinealna žlezda luči brojne neurotransmitere (npr. melatonin, koji reguliše ritam budnosti i spavanja), postoji opasnost  od prevelike upotrebe mobilnih telefona, koji remete funkciju epifize (zato korisnici mobilnih telefona često imaju glavobolje, nesanice, poremećaj koncentracije).

Izvor: Bane Nestorović
preko magazina Sensa i Lucha T8 projekta

Leave a Reply

Your email address will not be published.