Razmišljajte kao Nikola Tesla

Nikola Tesla je svetu u nasleđe ostavio mnogo više od onoga što znamo. Štošta još uvek nije otkriveno i objašnjeno. Poslednjih par decenija posebno se više govori o načinu na koji je funkcinisao njegov um.

Šta je sve radio, koje je tehnike koristio da bi koristio što veći deo mozga, čega je bio svestan i na koje je načine stvarao, i svim tim na kraju postigao da bude jedan od najvećih izumitelja ikada? Ponešto od njegovih navika i metoda možemo i mi koristiti. Zašto ne pokušati da razmišljamo kao Tesla?

Njegovim životom i radom dugo se bavi Spasoje Vlajić. On je na Prirodno-matematičkom fakultetu diplomirao fiziku čvrstog stanja. Poznat je po svojim istraživanjima fizike i tehnologije svesti. Vlajić je i jedan od osnivača „Centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle“, otvorenog na 7 decenija od Tesline smrti, 7. januara 2013. godine. I autor brojnih knjiga, posebno o Tesli.

U ovoj „Razmišljajte kao Nikola Tesla“ uči nas tehnikama, objašnjava ih, daje praktične primere ali i vežbe kojima možemo unaprediti um. Dok je čitamo, zaista sve izgleda tako jasno i logično. I Teslina rečenica: “Energija jedne misli može odrediti kretanje svemira“, zvuči prijemčivo.

Pravi paralelu između metoda Leonarda da Vinčija i Nikole Tesle i podvlači sličnosti, između ostalog u nastojanju da jednako razvijaju sve poznate vrste „merljivih pameti“, odnosno inteligencija: logičko-matematičku, govorno-jezičku, prostorno-mehaničku, muzičku, telesnu, društvenu i samospoznajnu.

 

Primećujete da ste i vi u nekima manje, a u drugima više uspešni. Najveći uspeh se postiže kada se koriste u skladu logika i mašta, naučni i logički pristup, odnosno leva i desna hemisfera mozga. Što radi samo 10 posto ljudi.
A da bismo postigli ono čemu težimo, neophodni su nam:

1. smiren um
2. vera u ono što radimo
3. ravnomerno korišćenje obe polovine mozga.

Pre nego što nas upozna sa nekim Teslinim tehnikama, Vlajić podseća da je leva hemisfera povezana sa čulnim iskustvima i logičkim razmišljanjem, a desna sa duhovnim iskustvima i nadlogična je. Tesla je davao prednost desnoj heemisferi, i mislio da naslućivanjem, intuicijom, možemo postići više razumevanja.

On je ideju umesto u praksi prvo razvijao, vrlo detaljno i živo, u svojoj mašti. I kada bi je sasvim usavršio, tek tada bi joj davao fizički oblik. Bio je svestan energije misli, tih misaonih slika, koje se mogu kretati ka telu i van njega – ka svetu. I menjati i jedno i drugo. Jer, energija prirode je i deo nas, naša energija. Pa se ono što mislimo može poklopiti sa fizičkim manifestacijama.

Pre toga, treba naučiti koristiti mozak u celini. Evo šta je Tesla radio. Njemu je otac kada je bio mali davao niz zadataka: da pogađa tuđe misli, otkriva nedostatke nekog oblika ili izraza, ponavlja dugačke rečenice, računa napamet. Tako je pored leve, one koja razmišlja, sve više koristio desnu polovinu mozga, onu razigrane mašte, sanjarenju, slikovitim mislima.

Evo konkretnije – prva vežba: koristite kada god možete obe polovine tela za iste aktivnosti, budite desnoruki levak i levoruki dešnjak. To će uravnotežiti rad vašeg mozga, čija leva polovina upravlja desnom stranom tela, i obrnuto. Rukom kojom ne pišete i manje je koristite u početku radite lakše stvari: uključujte svetlo, otvarajte vrata, perite zube, pokušajte da jedete. Zatim pišite i crtajte. Vremenom neka oblici postaju složeniji. Zatim s obe ruke istovremeno, pa u kontra smeru (s desna na levo). Bacajte naizmenično lopticu obema rukama, u sportu koristite obe ruke i noge (šutirajte loptu onom kojom to inače ne biste). Ima mnogo predloga, recimo da namigujete na oba oka…

Druga vežba je govorenje u određenom ritmu. Pričajte blago usporeno, sa malim pauzama između reči, koristite izvorne reči odnosno one koje u vašoj glavi mogu da stvore jasnu sliku (ne ćao nego zdravo, npr). Desna polovina voli ritam, zvučnost, a ono što i mislimo i izgovorimo ima većih izgleda da se i ostvari. Zato je važno da reči i simbole biramo pažljivo, bez žurbe.

Treća vežba je u običnim razgovorima neprekidno obogaćivanje jezika novim rečima, kovanicama, duhovitim upadicama i neočekivanim obrtima u značenju (npr kupio sam umesto brdo, reći reku knjiga). Jer razigrane i duhovite misli oslobađaju od krute logike, a slikoviti izrazi i neočekivani obrti rasplamsavaju maštu.

Četvrta vežba je razvijanje sklonosti ka svakoj umetnosti – sanjarite, crtajte. Igrajte se, na papiru kako vam padne na pamet crtajte razne oblike, zatim ih obojite. Kombinujte, pravite nove forme i nijanse. Zatim ih sve zamišljajte i dalje kombinujte. Pričajte sami sa sobom, postavljajte sebi nasumična pitanja, bez promišljanja već što brže, i na njih sebi odgovarajte, logično i sa smislom, tako da to bude slikovito i duhovito.
Pokušajte da se izaražavate u desetercu, postoje saznanja da on usklađuje rad mozga svojim ritmom. U blago i uzvišeno stanje dovodi i slušanje muzike, posebno pojanja, duhovne i svake koja umiruje, a kako je i Tesla verovao a nama je neverovatno – slušanje gusala i narodnih pesama! Ili slušajte neku muziku koja vas podstiče.

Peta vežba je maštanje – što više. Maštajte da putujete nemogućim prostorima, hodate po dugi, stižete do riznice s blagom, novim saznajima, i u umu potražite ono što će unaprediti svet, recimo. Ili dok žmurite zamišljajte sebe u raznim stanjima, kako hodate posle letnje kiše, gledate i divite se dugi.

Šesta vežba se odnosi na poznato i već priznato mapiranje uma, kada na papiru crtate – u sredini temu, ono glavno, i kao grane iz nje ono što je čini ili bi trebalo.

Sedma vežba podrazumeva da opušteni žmurite i zamišljate neki predmet, a zatim ga posmtrate sa svih strana, menjate izgled i boju u mislima, prvo neki poznati, a zatim sasvim nepoznati predmet. Budite u tome detaljni, tako nastaju izumi.

Nije vežba, ali Tesla je isticao a profesor Vlajić to podržava značaj molitve. Kod vernika Bogu, ili kome vam je zgodno: univerzumu, višim silama, nebesima, u koga verujete. Molitve značajno umiruju um, uravnotežuju i dovode vas u posebno stanje.
A kada razvijete i desnu hemisferu, bolje ćete čuti i osetiti i lakše pratiti svoje predosećaje, intuiciju, lakše mislima menjati događaje, stvarati sami razmišljanjem svoj svet i usmeriti život u željenom pravcu.

Preporučila: Željka Zebić
preuzeto sa Antistres portala

Leave a Reply

Your email address will not be published.