fbpx

Neka vas izleči bajka

Liječenje bajkom – nije mit, ni fikcija, ni metafora. To je savremeni efikasni pravac u psihologiji. Kompleksni metod terapije bajkom razrađen je, dokazan i naučno provjeren od doktora psihologije Tatjane Dmitrievne Zinkevič-Jevstignjejeve. Ona je sada direktor Sankt-Peterburbuškog Instituta terapije bajkama, autor je više od 60 knjiga i sprovodi treninge terapije bajkama širom svijeta.

Navešću odlomak iz Tatjaninog članka:

“I tako onaj ko ne vjeruje u bajke, može da povjeruje stručnjaku. Na primjer, bajka -terapeutu. Pošto je to, po pravilu, visokokvalifikovani psiholog. Bajka-terapeut ima veoma suptilan instrument da pomogne čovjeku – terapeutsku bajku. Ona djeluje neprimjetno, nesvjesno na simboličkom nivou. U početku, vrši generalno čišćenje čovjekove “unutrašnjosti”.  Sve postavlja na svoje mjesto, uklanja višak. A ako je potrebno, terapeutska bajka radi i meke “kozmetičke popravke”. Kao rezultat toga, čovjek će promijeniti percepciju proizašlih događaja, kod njega ć e se pojaviti razumijevanje tekućih lekcija. A glavna stvar – počeće da gleda … ne toliko očima, koliko srcem. “

Terapija bajkama brzo dobija na popularnosti. Ovo je zbog izbora metoda zasnovanog na radu sa arhetipovima ljudske svijesti. Zaista, bajka je – prva “naučna korist”, sa kojom se dijete susreće u svom životu. Još i neznajući da čita, ono čuje bajke od svojih roditelja, i u njegovoj svijesti se fiksiraju likovi bajki, njihovi metodi i ponašanje.

Bajka – nije samo književno djelo, već neka vrsta vodiča za dejstvo u različitim situacijama. To je višestruka naracija: u bajkama se obično može naći nekoliko smislenih slojeva, od kojih je svaki važan. Takođe, svaka bajka nosi neku šifrovanu poruku, koju treba pronaći i osvijestiti.

Možemo reći da je bajka – neka vrsta “enciklopedije života”, gdje se u metaforičkoj formi odražavaju različite životne situacije i načini njihovog rešavanja. A terapija bajkama je – instrument za razvoj mašte, stvaralaštva, istraživanja i konstruisanja mehanizama traženja i donošenja odluka.

Ja pišem autorske bajke. Mnoge od njih su napisane na zahtjev – ljudi mi izlažu svoje probleme, a ja ih izrazim sa u meni proizašlim osećanjima i senzacijama u obliku bajke.

Zakoni su isti kao i u narodnim bajkama: bitka između dobra i zla, u kojoj dobro treba da ojača; komplikovanim isustvima, kojim kad junak prođe stiče snagu; situaciju izbora, u kojoj stalno mora da radi junak i obavezno skrivena moralna poruka na kraju.

Ako nemate bajka-terapeuta na dohvat ruke – ne brinite, pokušajte sami! Uspjećete!

Kako raditi sa terapeutskom bajkom

1. Upoznavanje sa bajkom.

2. Praćenje emocionalne pozadine koji je nastala prilikom čitanja.

3. Identifikacija mnogobrojnih smislenih slojeva (dvosmislenost likova, njihovih postupaka i situacija)

4. Analiza motivacije likova, načini njihovog ponašanja u različitim situacijama. Njihov odnos prema sebi, drugima i svijetu.

5. Osviješćenost povezanosti sa životnom stvarnošću.

6. Akcentacija (izbor akcenata koji su aktuelni za datog čitaoca).

7. Analiza simbolike bajke, dekodiranje metafore.

8. Aktuelizacija osjećanja (koji su se osjećaji pojavili i zašto, sa čim su oni povezani).

9. Identifikovanje i dešifrovanje poruke koju nosi bajka.

Treba napomenuti da pojava bilo kakvih emocija pokazuje da je bajka odgovorila u čovjekovom srcu, a šifrovana značenja u njoj su akuelna za njegov razvoj i rešavanje tekućih životnih lekcija. Dešava se da bajka kod čitaoca izaziva suze. Zato što na podsvijesnom simboličkom nivou, proizilazi čišćenje, oslobađanje od napetosti, kroz koje kod čovjeka dolazi autentično shvatanje smisla događaja iz njegovog životnog iskustva. Pri radu sa terapijskom bajkom možete da se sretite sa otporom i neslaganjem čitaoca. Najčešće to je dokaz postojanja nekog negativnog ili potisnutog njegovog problema.

Bilo kakvo pojavljivanje emocija – prije svega je znak dubokog rada koji proizilazi unutar čovjeka. Pokrenut zahvaljujući bajki, taj rad ima svoj ciklus i završava se u određenom roku. Čak i ako ona daje čovjeku neugodnosti povezane sa razmišljanjima o sopstvenom životu, na kraju ona će donijeti blagodet.

Kao sredstvo psihologa, terapeutska bajka je veoma efikasna, pri tom je i ekološka. Ne narušava opšti sistem ličnost čitaoca, ona probirljivo i suptilno djeluje na strune duše koje su u rezonanci sa njom. Praveći analogiju sa tradicionalnim liječenjem fizičkog tijela, može se reći da je terapija bajkom – nježno homeopatsko liječenje prirodnim sredstvima, najpogodnije za ljudsku dušu.

Želim vam ugodno liječenje, i neka bajka bude za vas:

Magični lijek od svih bolesti!

Eljfika, sa ljubavlju.

Izvor: Irina Konstantinova Seminova 

Prevela: Beba Muratović –bebamur.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published.