All Posts By: Magdalena Veljković

Materica – dom žene

Materica jedini organ u čovečijem telu koji ima takvu inteligenciju u sebi da se može starati ne samo o jednom biću, već i o još jednom koji bi se u njoj razvio. Materica je emocionalni kanal Žene, ono što ona oseća, ne priznaje, potiskuje ili što je muči materica oseti. Zato svaka žena treba da […]