Torziona polja – uticaj reči na DNK čoveka

Čovek je okružen biopljem u savremenoj predstavi biopolje – je sveukupnost torzionih polja (posebno stanje materije koja postoji u fizičkom vakumu Svemira). Termin ” torziona polja ” se pojavio u 1922. za označavanje hipotetičkog fizičkog polja koje se javlja uvrtanjem prostora, odnosno torziona polja, postoje svugdje gdje postoji uvrtanje (rotacija). ​Pošto se rotira planeta, Sunčev sistem, galaksija, to je torzionim poljima sve okruženo. Čovjek, kamen, drvo, planeta su okruženi torzionim poljima koja međusobno djeluju, mijenjajuči i stvarajući nova torziona polja.

Torziona polja predstavljaju gigantski protok informacija i obrazuju zajednički beskonačni sistem u kom je brzina prostiranja trenutna (koncept “vremena” ne postoji).

Čovjek se ne rotira, ali generiše torziona polja različitog intenziteta. Naučnici vjeruju da je misao – torziona materija iz kojih se sastoji polje i može uticati na torziju čovjeka. Na primjer, naši preci kada su poklanjali ili razmenjivali stvari, govorili su blagodarim, uništavajući sav negativitet.

 

DNK

DNK i proteini sadrže atome gvožđa – to su u stvari antene usmjerene ka Kosmosu. Primaju neku upravljačku informacije koje opredjeljuju kako treba da izgleda: čovjek, biljka, životinja.

Ljudski genetski aparat je skoro identičan sa genetskim aparatom vilinske mušice, gliste, majmuna, to jest, proteini su radni set koji je univerzalan za sve organizme, koji vrše razmjenu materije (metabolizam), a informacije iz torzionih polja određuje po kom redosledu, po kakvoj matrici proteina ( RNK ) će se graditi aminokisjeline. Na taj način – naučna otkrića potvrđuju postojanje jednog Boga – Tvorca.

Najglavnija struktura čovjeka je riječ koja ima direktan uticaj na naš genetski aparat. Duhovno tijelo nas pokreće, bez njega smo nestalna i heterogena smješa mišića, kosti, itd.

Uticaj reči na DNK čoveka

Genetski aparat posjeduje sposobnost mišljenja, naravno, ne na višem nivou, no grubo rečeno, razumije i shvata. DNK osjeća riječ i njezin smisao, zato je genetskom aparatu nevažno da li govorimo, gledamo filmove, ili mislimo

Sve se utiskuje u talasni genom, to jest talasno genetski program koji mijenja nasleđe svake ćelije u jednom ili drugom pravcu.

Riječi mogu biti predstavljene u obliku elektromagnetnih kolebanja, koji direktno utiču na svojstva i strukturu molekula DNK. Naime, ovi molekuli su odgovorni za nasleđe. Ako je riječ puna negativnih formulacija – struktura DNK počinje da mutira, i potomcima se već predaje deformisana. Akumulacija takvih negativnih osobina može se nazvati ” programom samouništenja”.

Doktor biologije P.P. Garjajev i doktor tehničkih nauka G.T. Tertišnij pomoću uređaja kojeg su sami konstruisali su zabeležili: da kletva uzrokuje mutogeno dejstvo slično radioaktivnom zračenju od 1000 rengena.

Garjajev vjeruje da pomoću riječi, govora, kao i misli, jer je riječ rezultat mišljenja, čovjek kao vajar, vaja svoj genetski aparat, i odgovarajuću informaciju prenosi sledećem pokoljenju, ako je ona negativna, onda iz generacije u generaciju, kao što od grudve snijega postaje lavina tako raste i samorazrušavajuća informacija.

….izvor: 

Prevela Beba Muratović –bebamur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.