Ko stvara moju realnost?

Asya Širovnik Moškon u razgovoru sa Violetom Dmitrić, emisija Ni crno ni Belo o svojoj knjizi “Ko stvara moju realnost?” – o svom pozivu, životnom putu, našoj odvojenosti od prirode, tri nivoa svesnosti, spontanom budjenju, svim našim traumama… o 5 dimenziji.

Ko stvara moju realnost?  Ovo pitanje sam si postavila još kao dete, a kasnije bi se to zapitala svaki put kada sam menjala svoje okruženje, životne okolnosti ili svoj način razmišljanja. To pitanje čini mi se podjednako važno kao što i pitanje »Ko sam?« ili, »Sa kojom sam svrhom ovde?« 

U svojoj potrazi, pronalaskom odgovora na prvo pitanje, ujedno sam našla odgovor i na preostala dva pitanja.

Kroz svoj život i moj rad, shvatila sam da je sigurno to, da svakako učestvujemo u procesu kreiranja naših života, ali isto tako je istina i to, da je veliki deo naših kreacija nesvestan. Kao odgovor na budističku misao, da naš uma stvara svet« potražila in pronašla sam dublju dimenziju te misli: Koji je taj deo uma koji zapravo stvara našu realnost? I na kraju krajeva, kako je stvoren naš um?

Putujuči širom sveta i životu na tri kontinenta i 12 zemalja tražila sam odgovore u različitim kulturama i njihovim tradicijama, kao i kroz sopstveni proces rasti i učenja. A radeči sa ljudima i njihovom psihom, dobila sam još dublje uvide, i mnoge odgovore o mističnim Životnim Silama koje nam vladaju u našim životima. Shvatila sam, da uprkos prividnim ‘okovima’ koje nama često stvarnost nudi kao jedini način postojanja,  paralelno ipak postoje različiti putevi i različite stvarnosti. Sa vremenom sam naučila, kako svaki pojedinac  može preći iz životnih okolnosti u kojima ne napredujemo, prema onima, koje nas osnažuju i otvaraju nova vrata novim dimenzijama života.

Mnoge odgovore na pitanja »Kako« i »Zašto živimo kako živimo«, sažela sam u knjizi ‘Ko Stvara Moju Realnost?, u kojoj moja znanja predstavim kroz životne priče i primere – najprije kroz moja vlastita životna iskustva, a zatim kroz primere naših života, koje često možemo pronači u svim dimenzijama postojanja.

Svrha mog pisanja je da se čitalac poistoveti s tim pričama i primerima, i da u njima pronađe dublji uvid u sebe, te da primi močnu inspiraciju, koja če ga pokrenuti, da krene dalje i da svesno živi svoj život na način, na kojeg je oduvek želeo.  Na taj način to postaje život, na kojeg čete sa ponosom gledati kao svoju stvarnost.

preuzeto sa Asjinom web sajta, http://www.asyasirovnik.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.