DAMANHUR i sinhrone linije

U ne tako davnoj prošlosti potpuno nepoznata mala duhovno umjetnička zajednica nazvana imenom Damanhur stalno iznova pobuđuje pažnju svih onih koje zanima i ona druga strana postojanja. Rijetko tko može ostati indiferentan spram njihovih višegodišnjih nastojanja da u tajnosti naprave čudesne podzemne hramove i iniciraju jedan toliko različit način života od onog na koji smo navikli. Sve je započelo 1975. godine kad omanja grupa ljudi predvođenih Obertom Airaudijem odlučila ostvariti jedan naizgled nemoguć san. Oni su kupili zemljište u području talijanskih Alpi, nedaleko od grada Turina, i započeli s neprekidnim kopanjem. Želja im je bila da stvore sustav podzemnih hramova u kojima će moći obavljati svoje specifične ceremonije.

Sam naziv Damanhur odabrali su prema egipatskom gradu smještenom sjeverozapadno od Kaira koji je u prošlosti bio posvećen bogu Horusu. Ova povezanost s drevnim Egiptom nije slučajna. Moderni Damanhur ustvari svoje duhovne korijene pronalazi u civilizaciji Atlantide koja se nakon već gotovo mitske kataklizme jednim svojim dijelom nastavila u Egiptu. Početna grupa je vremenom rasla, tako da je 1985. već brojala 200 ljudi.

Priključivanje novih članova se nastavilo, pa je 1998. u Damanhuru bilo već 450 ljudi, a 2000. godine čak 800. Osim tih stalnih članova postoje i brojni pridruženi koji samo povremeno dolaze do Damanhura, no istovremeno zajednici pružaju stalnu financijsku podršku. Zanimljivo je napomenuti da je u dosadašnjoj povijesti Damahura zabilježeno tek nekoliko slučajeva odlazaka od strane stalnih članova. Očigledno je da su unutrašnji sukobi vrlo rijetka pojava i da uglavnom svi imaju veliko povjerenje u smisao čitavog projekta.

Damanhur unutar Italije ima status federacije, što njegovim stanovnicima daje potpunu slobodu pri kreiranju unutrašnjeg funkcioniranja zajednice. Taj povlašteni status oni su izborili nakon dugotrajnih sudskih sporova u kojima su obranili svoje ideje i pravo na samostalnost. Vjerovanja koja se prakticiraju unutar Damanhura dolaze iz nekoliko drevnih izvora među kojima se najviše ističe onaj keltski, egipatski i starogrčki. Prisutni su i utjecaji gnosticizma, teozofije, te New age pokreta. Vjeruje se u postojanje panteona nadnaravnih bića koja su nastala od jednog nespoznatljivog boga.

Nadalje, u Damanhuru smatraju da postoji devet osnovnih samostvorenih božanstava, dok su sva ostala stvorili sami ljudi. Prvo ljudsko biće je bilo jedno od osnovnih samostvorenih božanstava koje je doživjelo «pad» u materijalno tijelo. Jedan od osnovnih ciljeva Damnhura je upravo pomoći čovječanstvu da se vrati u finije stanje koje je prethodilo spomenutom padu.

Jedno od glavnih učenja Damanhura je ono o takozvanim sinkronim linijama. Poput mnogih drugih New age protagonista i stanovnici Damanhura doživljavaju Zemlju kao živući entitet, čak štoviše za njih je i čitav svemir prožet životom i ispunjen svjesnošću. U tom kontekstu sinkrone linije bi bila neka vrsta živčanog sustava našeg planeta. Mjesta na kojima one izbijaju iz dubina zemlje često predstavljaju ključna energetske točke koje aktivno utječu na mijenjanje svijesti ljudi koji tamo borave. Preko linija moguće je primati i slati određene informacije, te prevladavati postojeće zakonitosti prostora i vremena. Brojne drevne civilizacije raspoznavale su njihovu važnost i pri tom slijedila njihove tokove prilikom građenja različitih svetišta i hramova. Sve te građevine služile su u svrhu olakšavanja ulaska u energetske tokove linija koje su onima koji bi se na njih priključili pružale silnu moć. Nije bio rijedak slučaj da su se u svrhu stjecanja pozicije upravljanja linijama kroz povijest pokretali i brojni ratovi, jer se na taj način moglo doći u priliku utjecati na budućnost čovječanstva kroz distribuciju određenih ideja.

Sam Damanhur izgrađen je na čvorištu nekoliko važnih sinkronih linija, pa time trenutno predstavlja jednu od najsnažnijih evolucijskih pokretača razvoja svijesti čovječanstva. U zadnjih nekoliko godina utjecaj ove male duhovne zajednice počeo se širiti po čitavom svijetu. Njihove ideje i pristup životu privlači veliku pažnju na svim kontinentima i za očekivati je da ćemo u skorijoj budućnosti moći pratiti ubrzano otvaranje njihovih centara čak i u najudaljenijim zemljama. Hrvatska je tu među prvima dala svoj doprinos i otvaranjem Damanhur centra «Talej» u Zagrebu. U Damanhuru su izradili mapu svijeta s vrlo precizno ucrtanim sinkronim linijama. Oni ističu da su to samo glavne linije jer za određivanje onih sporednih, koje inače služe za pristup glavnima, trebalo potrošiti jako puno vremena na istraživanje. Osim toga sporedne linije su podložne stalnim promjenama, pa zbog toga znaju mijenjati svoj položaj na karti.

Glavne linije se mogu podijeliti na okomite i vodoravne. Vodoravne linije se protežu po našem planetu u smjeru istok zapad i imaju zadaću integrirati zemaljsku energetsku mrežu. Okomite linije se protežu slično meridijanima, s tim da se sve zajedno skupljaju u blizini sjevernog i južnog pola. Nakon toga se dalje nastavljaju pružati kroz svemir, povezujući na taj način Zemlju s ostalim planetima i zvijezdama. Preko tih okomitih linija ostvaruje se naša komunikacija s ostalim mjestima gdje postoji život u svemiru. One su zadužene za prenošenje neslućenih količina znanja koja služe u svrhu podizanja svjesnosti čitavog našeg planeta, a time i nas ljudi. Stanovnici Damahura smatraju kako se upravo preko tih svemirskih sinkronih linija ostvaruje reinkarniranje duša koje putuju s jednog mjesta na drugo, ovisno o iskustvima koja trebaju doživjeti. Osima za reinkarniranje, sinkrone linije se mogu i iskoristiti za provođenje putovanja kroz vrijeme jer unutar njih ne vrijede uobičajene vremenske zakonitosti. Neki od članova federacije Damahur precizno su opisali svoje posjete civilizacijama iz daleke prošlosti, od kojih su svakako najživopisniji odlasci u vrijeme kad je postojala Atlantida.

Od svih na kartama označenih linija nama u Hrvatskoj je najzanimljivija ona označena slovom B. Ona prolazi kroz Portugal, Španjolsku, Francusku i Italiju gdje na pet mjesta dotiče petu i šestu liniju. Linija B prolazi kroz regiju Emilia Romagna u Italiji gotovo slijedeći tok rijeke Po i nakon toga prelazi preko južnog dijela Hrvatske i Dubrovnika. Kako stvari stoje, Dubrovnik ima izuzetno snažan geografski položaj i po karti nastaloj u Damanhuru dobiva značenje ključnog energetskog centra čitave Hrvatske. Linija B nakon Dubrovnika se spušta preko Kosova i Albanije i dolazi do Makedonije. U Makedoniji je vrlo važna pozicija Skoplja koje je istaknuto kao mjesto gdje linija B iz dubine izvire na površinu. Nakon Makedonije spomenuta linija nastavlja svoje putovanje sjevernom Grčkom, prolazi Rumunjskom, a nakon toga i središnjim dijelom Crnog mora. Zatim ulazi u Kaspijsko more i Rusiju, dolazi do Kine, lagano sklizne do Koreje, nastavlja put kroz Japan, te se na kraju spoji sama sa sobom u Tihom oceanu. Linija B spaja sva ova područja i omogućava njihovu nesmetanu komunikaciju na finijim nivoima postojanja.Važno je napomenuti da sinkrone linije nisu uvijek garancija razvijanja civilizacija zasnovanih na korištenju viših znanja. One mogu izazvati veliki kaos i sukobljavanja ukoliko na područjima kojima prolaze borave ljudi koji nisu spremni konstruktivno upotrijebiti njihove snage. Dovoljno je samo pogledati kakav je utjecaj linija B izazvala na Kosovu i u Albaniji. Najintenzivnije djelovanje sinkronih linija može se osjetiti na mjestima gdje one iz dubina izviru na površinu. To se najčešće događa tamo gdje rijeke utječu jedna u drugu, na planinskim vrhovima i otocima. Nije nimalo čudno što su u povijesti najvažniji gradovi bili smješteni upravo na ušćima dvaju rijeka. Delta rijeke Nil samo je jedan od mnogobrojnih primjera.

Isto tako zanimljiva je pojava energetskih središta i trokuta koji se uz svjesno nastojanje ljudi stvaraju na mjestima presijecanja dvaju ili više sinkronih linija. Osim sadašnjeg Damanhura, po svojoj snazi ističu se područja Tibeta, Himalaja, Egipta, te određena mjesta unutar središnje Amerike. Za nas je najzanimljiviji energetski trokut čiji su vrhovi Pariz, Prag i Napulj. Ovo snažno energetsko područje uključuje čitavu Istru i čini je na taj način po svemu posebnom unutar okvira Hrvatske.

napisao Igor Ognjenović, astrolog i erudita

Leave a Reply

Your email address will not be published.